Ordførerkollegiet

Innhold

Mandat

Ordførerkollegiet i Grenland er Grenlandsrådets arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget forbereder møtene i Grenlandssamarbeidets politiske organer, som Grenlandsrådet og eventuelt felles formannskapsmøter med mer.

Det overordnede formålet med ordførerkollegiet er å utvikle kommunesamarbeidet for best mulig vekst og utvikling i regionen. Målet er blant annet å avklare uenigheter på et tidlig tidspunkt og initiere flere felles uttalelser fra kommunene i Grenland og samarbeid henimot andre aktører og sentrale myndigheter. Ordførerne ønsker å bruke forumet til å drøfte felles utfordringer og forberede saker til Grenlandsrådets møter.

Ordførerkollegiet ønsker å møtes ca. 8 ganger i året. Møteledelsen følger møtested og går på omgang mellom kollegiets medlemmer. Leder av Grenlandsrådet tar et særskilt ansvar for ledelse av kollegiet og forberedelse av møtene. Møtene legges ca. 1 uke etter Rådmannskollegiets møter. Ordførerkollegiet ønsker et tett samarbeid med Rådmannskollegiet og inviterer en av rådmennene som fast deltaker på Ordførerkollegiets møter.

Medlemmer

Navn Kommune
Janicke Andreassen ordfører i Porsgrunn
Marius Roheim Aarvold ordfører i Skien
Stina Anlaug Sætre ordfører i Drangedal
Elisabeth Hammer ordfører i Siljan
Charlotte Therkelsen ordfører i Kragerø
Jon Pieter Flølo ordfører i Bamble
Karin Finnerud kommunedirektør i Skien

Referater

Referater fra Ordførerkollegiet 2012

Til toppen